• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

De stem zijn......

De LFB heeft zitting in tal van landelijke overlegorganen waarin zij vanuit ervaringsdeskundigheid de stem van mensen met een verstandelijke beperking vertegenwoordigt.
Hierin werkt de LFB nauw samen met Ieder(in).

Afdrukken

Informeren.....

De LFB informeert mensen met een verstandelijke beperking over zaken die belangrijk voor hen zijn en hen sterker maken.
Zowel via de website als door een landelijke nieuwsbrief.
De LFB nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.
Ook organiseert de LFB landelijke en regionale bijeenkomsten waarin lotgenotencontact en informatie rondom actuele thema's centraal staan.

Afdrukken

Samen staan we sterk......

De LFB vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking te vertegenwoordigen.
Samen sta je tenslotte sterker.
Dit doen we door leden en donateurs te werven.

Afdrukken

Denken en tanken......

Met denken en tanken van de LFB kunnen meningen, ideeen en signalen verzamelt worden vanuit een grote groep mensen uit heel Nederland.
De uitkomsten van denken en tanken worden gebruikt voor de belangenbehartiging en de ontwikkeling van het dienstenaanbod van de LFB.