• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Levenslang leren!

Levenslang leren voor mensen met een verstandelijke beperking 

Conny Kooijman is directeur van de LFB.
Zij werkt ook bij Ieder(in) en is daar bezig met het onderwerp levenslang leren.
 
Wat is levenslang leren?
Levenslang leren is dat je je hele leven lang kan studeren en leren.
Ook als je een beperking hebt.
 
Kunnen mensen met een verstandelijke beperking nu makkelijk leren of cursussen volgen?
Dat is per gemeente verschillend.
Er zijn vaak te weinig geschikte cursussen en opleidingen voor mensen met een verstandelijke beperking.
In de meeste gemeenten is er geen mogelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking om te studeren of te leren.
Zij bieden niets aan.
Soms zijn er wel plaatselijke cursussen.
Bijvoorbeeld PRAGO, dat is praktisch onderwijs.
Maar dit is maar in enkele gemeenten.
 
Waarom is er zo weinig voor mensen met een verstandelijke beperking?
De meeste cursussen en opleidingen voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen geen of weinig subsidie van de landelijke overheid.
Zij moeten zelf zien rond te komen.
Soms krijgen zij geld van fondsen of donateurs.
En soms ook een klein beetje subsidie van de gemeenten.
Er is dus weinig geld beschikbaar om een opleiding of cursus aan te bieden.
Hierdoor worden veel cursussen gegeven door vrijwilligers.
Zij werken samen met enkele beroepskrachten of betaalde krachten.
Dat is overal heel erg verschillend.
Hoe wordt onderwijs in Nederland geregeld?
 
In Nederlands is het voor iedereen mogelijk om een opleiding te volgen.
Dat wordt vanuit de landelijke politiek geregeld.
Er is veel geld voor goed onderwijs.
Helaas is er maar weinig geld beschikbaar voor speciale opleidingen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het is niet eerlijk verdeeld en dat kan beter.
Want ook mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op onderwijs!
 
Wat zijn de actuele ontwikkelingen van de overheid?
Op dit moment nog helaas niets.
Conny gaat pleiten voor een landelijke subsidie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor volwassenonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking.
Want zij krijgen nu te weinig kansen om een opleiding te volgen.
En kunnen niet levenslang leren.

Leuke websites waar je wel kunt leren:
PRAGO: www.prago.nl Park Spelderholt: www.parcspelderholt.nl Accent Avondschool: www.accentavondschool.nl
Interview met Conny Kooijman door Eelco Hosman.