• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Troonrede in begrijpelijke taal!

De Troonrede is lastig te begrijpen.

Er staan ingewikkelde woorden in en de zinnen zijn soms lang.
Als er dinsdagmiddag alleen kinderen in de Ridderzaal hadden gezeten, had koning Willem-Alexander het vast veel eenvoudiger gedaan.
Bijvoorbeeld zo.

Beste jongens en meisjes,

Het gaat goed met Nederland.
De economische crisis ligt achter.
In ons land heerst welvaart.
En in vergelijking met andere landen hebben we veel om trots op te zijn.
We kunnen met vertrouwen naar de toekomst kijken.
Tegelijk is de wereld om ons heen onrustig.
Veel mensen maken zich zorgen en voelen zich bedreigd.
Want: terrorisme ligt op de loer.
En wat denk je van alle vluchtelingen en de wankele wereldeconomie?
Het is niet voor het eerst dat ons land oplossingen zoekt voor bedreigende ontwikkelingen.
Oplossingen die we toen en nu samen zullen vinden.
Onlangs overleed oud-premier De Jong. Hij wist goed om te gaan met onrust en verandering.
Hij had het wel over „bestendige” (lees: blijvende) vooruitgang.
Dit kabinet stond en staat voor een goed gevulde schatkist en een sterke economie.
Alleen dan kunnen jij en mensen over vijftig jaar genieten van bijvoorbeeld goed onderwijs en andere voorzieningen.
Nog maar een paar jaar geleden stonden die voorzieningen onder druk.
De economie kromp. Ons land gaf veel te veel geld uit en er waren maar liefst 700.000 werklozen.
De kosten van de zorg rezen de pan uit.
Nu staan we er weer goed voor.
We doen mee met de kopgroep van Europa.
Dat hebben we samen gedaan! We hebben veel veranderd in de zorg en het onderwijs.
Ook waren er wijzigingen in de arbeidsmarkt en bij de banken.
Dat vroeg om offers.
Sinds enkele jaren groeit onze economie weer.
In 2017 komt die uit op 1,7 procent.
De regering geeft veel minder geld uit en de schuld van ons land daalt snel.
Daardoor hebben we weer een beetje lucht.
Gezinnen hebben meer geld in de portemonnee.
Verhuizen is makkelijker, omdat de woningmarkt aantrekt.
Huren gaat beter doordat je meer huurtoeslag krijgt.
Meer mensen vinden werk.
Na 2014 kwamen er 225.000 banen bij in ons land.
Het aantal jongeren dat werk heeft, is in de afgelopen zeven jaar niet zo hoog geweest.
En: jongeren horen ook een fatsoenlijk loon te verdienen.
Tegelijk houdt de werkloosheid onze grootste aandacht.
Risico’s voor Nederland komen vooral uit het buitenland.
Onze economie is namelijk erg internationaal gericht.
China en Brazilië groeien minder hard.
Dat heeft voor ons gevolgen.
En ook de brexit (het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie) zorgt voor onzekerheid.
Ook dat raakt ons.
Samenwerking in Europa is voor Nederland erg belangrijk.
We zijn voor een stabiele euro en een eerlijke Europese markt.
Omdat het goed gaat, kunnen lonen omhoog.
De koopkracht voor werkenden, ouderen en mensen met een uitkering groeit.
De regering wil hier en daar geld uitgeven.
Zo gaat er 200 miljoen naar de kinderopvang, zodat ouders makkelijker werk en gezin kunnen combineren.
En goed nieuws voor kinderen: er is 100 miljoen voor jeugd die in armoede leeft, zodat ze naar een sportclub kunnen of op muziekles gaan. Bezuinigingen in de zorg worden geschrapt en er is extra geld voor onderwijs.
Toekomstige problemen vragen om extra investeringen.
Zo moeten de aardbevingsproblemen in Groningen aangepakt worden.
De gevolgen van klimaatverandering roepen om actie.
We willen inzetten op duurzame energiebronnen uit wind, water en zonlicht.
Dat is goed voor het milieu en levert banen op.
De onveiligheid –dichtbij en ver weg– vragen om geld voor het leger, de politie en de rechtspraak.
Vanaf 2017 komt er 450 miljoen bij.
Van wijkagent tot terrorismebestrijder, ieder krijgt meer ruimte om zijn taak uit te voeren.
Afgelopen jaar werden jij en ik opgeschrikt door afschuwelijke aanslagen.
Wat is er een hoop verdriet veroorzaakt door terroristen.
In Frankrijk, België, Duitsland en Turkije.
In Nederland staan we niet toe dat terroristen onze vrijheid, veiligheid en democratie bedreigen.
Het kabinet wil het radicaliseren van moslims tegengaan.
Ons land blijft daarnaast helpen bij het bestrijden van IS in Syrië en Irak.
Een mooi succes van de regering:
Nederland heeft een tijdelijke zetel weten te bemachtigen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Oorlog en terreur zorgen voor een stroom aan vluchtelingen.
Het vraagt om oplossingen in het oorlogsgebied.
Maar ook in Nederland. Want asielzoekers moeten opgevangen worden en zich thuis voelen.
Het is logisch als jij en anderen ongerust zijn over de komst van grote groepen vluchtelingen.
Wij hebben er zelf ook onze vragen bij.
Vluchtelingen moeten bereid zijn de taal te leren en zich aan te passen.
In Nederland is lang gestreden voor bepaalde waarden.
Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en godsdienst.
Iedereen die in ons land wil wonen, moet zich hieraan houden.
Zo niet? Dan treden we hard op.
Door behaalde resultaten kijken we positief vooruit.
Tegelijk moeten we de onzekerheden in de wereld niet onderschatten.
We willen samen werken aan oplossingen.
Je mag weten dat veel mensen je wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor jou bidden.
 
foto