• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Video: Knelpunten in de zorg - inspraak en zeggenschap

Onze collega Andries werd gefilmd over inspraak en zeggenschap.

Uit een recent landelijk panelonderzoek van drie landelijke patiënten- en cliëntenkoepels (Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Landelijk Platform Ggz) blijk dat slechts 15% van de respondenten meepraat over de verleende zorg en ondersteuning, terwijl 88% dat graag zou willen...
Klik hier voor het filmpje.