• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Interview ChristenUnie!

Interview met Joëlle Gooijer 
 
thWat vinden jullie van de participatiewet?
Iedereen moet kunnen meedoen.
Het liefst in een gewone baan.
Als het nodig is met begeleiding, of met een aanpassing.
En als het nodig is op een beschutte werkplek.
Dat vinden we goed.
Maar we weten dat het niet altijd goed gaat.
Dat er nog teveel mensen thuis zitten, die wel willen werken.
Gelukkig weten we ook dat er steeds meer werkgevers zijn die graag mensen met een beperking in dienst willen nemen.
 
Hoe gaan jullie deze verder invullen?
De ChristenUnie wil meer geld geven, zodat het voor bedrijven makkelijker en goedkoper wordt om mensen met een vaste baan te geven.
Wel vinden we dat de overheid beter het goede voorbeeld moet geven door mensen met een beperking in dienst te nemen.
 
 
Is er ook een verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal?
Ja, die is er- hij staat op onze website.
 
 
Wat kunnen jullie betekenen op het gebied van werk, wonen en andere zaken die voor deze mensen belangrijk zijn om te weten?
- We willen dat er weer meer beschutte werplekken / sociale werkplaatsen komen (en geven daar meer geld aan uit)
- We willen dat er ook kleine woonvormen voor mensen met een beperking kunnen bestaan
- Ook willen we dat zoveel mogelijk kinderen met een beperking thuis kunnen blijven wonen en dat ouders daar bij geholpen worden
- Ook willen we dat de kwaliteit van de gehandicaptenzorg verbetert
- Zoveel mogelijk kinderen met een (verstandelijke) beperking krijgen een plek in het passend onderwijs (dus op een gewone school).
 
 
Kunnen jullie een reden geven waarom mensen met een beperking bij jullie partij aan het goede adres zijn?
De ChristenUnie vindt dat alle mensen meetellen.
Dat betekent dat bij alle beslissingen die we in Nederland nemen, we vooral goed moeten nadenken over welke groepen er buiten de boot dreigen te vallen.
Ieder mensenleven is van waarde.
Mensen moeten meer tijd krijgen om voor elkaar te zorgen, in het gezin, als mantelzorger of in vrijwilligerswerk.
Ook willen we de aarde goed doorgeven aan de volgende generaties.
We moeten veel meer schone energie gaan gebruiken.
Verder vinden we dat mensen vrij moeten zijn. Om te geloven. En ook om vanuit dat geloof bezig te zijn in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs.
 
 
Wat zijn voor jullie nog punten waar jullie de komende vier jaar aan gaan werken
 - Waardig ouder worden: oude mensen horen er bij. Maar vaak hebben ze het gevoel dat we ze niet meer nodig hebben. Dat moet veranderen.
 - Duurzame energie: we moeten minder gas uit Groningen halen en minder olie uit het Midden Oosten. We moeten schone energie gaan gebruiken en beter voor de natuur zorgen
- Zorgen dat mensen meer tijd hebben om voor elkaar te zorgen. In het gezin, als mantelzorger of als vrijwilliger. Betaald werk is niet alles.