• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

RTL nieuws 13 september 2017

Om meer verstandelijk beperkten naar de stembus te trekken, wil de politiek hulp bieden. "Eindelijk", stelt Conny Kooijman, zelf verstandelijk beperkt.
Bij de afgelopen verkiezingen bleven veel mensen als Conny thuis, dat moet nu veranderen.

Conny weet hoe moeilijk het is om in het stemhokje de juiste kandidaat te vinden. "Het is voor gewone mensen al een worsteling met die enorme vellen behang."

Morgen evalueert politiek Den Haag de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar. Nu al is duidelijk dat een meerderheid vindt dat minister Ronald Plasterk moet bekijken of en hoe hij mensen met een licht verstandelijke beperking hulp kan geven in het stemhokje. Dat is tot nu toe verboden. Alleen mensen met een fysieke beperking, zoals bij voorbeeld blinden, mogen iemand meenemen in het stemhokje.
 
Te ingewikkeld
Volgens Conny Kooijman, directeur van de organisatie LFB voor en door licht verstandelijk gehandicapten, is het nu voor de meeste lotgenoten gewoon te ingewikkeld. Dat was ook te zien aan de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Van alle kiesgerechtigden kwam 82 procent naar het stemlokaal. Maar van de mensen met een licht verstandelijke handicap kwam nog niet de helft.
"Minister Plasterk moet daarom met de Kiesraad bekijken hoe bijstand kan worden gegeven aan deze groep. Daarvoor kunnen mensen van het stembureau worden ingeschakeld", zegt D66-Kamerlid Ingrid van Engelshoven. De fracties van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus zijn het daar roerend mee eens. CDA en PvdA vinden ook dat de minister er serieus naar moet kijken maar drukken zich iets voorzichtiger uit.

Cursus
SP-Kamerlid Ronald van Raak geeft daarbij nadrukkelijk aan dat de hulp van leden van het stembureau moet komen omdat deze mensen geacht worden onpartijdig te zijn. "Je kunt niet zomaar iedereen meenemen in het stemhokje, want dan bestaat het risico dat kiezers worden beïnvloed. De mensen van het stembureau kunnen er desnoods een cursus voor krijgen."
Volgens Conny Kooijman is het de partij van Van Raak die het meest lijdt onder het huidige verbod op hulp in het stemhokje. "Ik weet dat veel mensen met een verstandelijke beperking een voorkeur hebben voor de SP. Ze vinden die partij het duidelijkst in haar standpunten."

Logo's
Conny Kooijman strijdt al jaren voor hulp in het stemhokje en hoopt nu van harte dat de politici hun woorden omzetten in daden. Zij heeft nog wel meer tips om het stemmen voor haar en andere mensen met een verstandelijke beperking gemakkelijker te maken. "Als je op het stemformulier pictogrammen en logo’s aanbrengt wordt het ook duidelijker
Soms krijgen mensen met een beperking, volgens Conny Kooijman, niet eens zelf de stemkaart. "Ze zitten dan in een woongroep en begeleiders gaan er van uit dat ze niet in staat zijn om te stemmen. Maar dat is natuurlijk niet goed. Mensen moeten het wel zelf kunnen beslissen. Zeker als ook wij straks hulp krijgen."
 
Wie mogen er stemmen?
• Om te mogen stemmen moet je de Nederlandse nationaliteit hebben.
• En je moet 18 jaar of ouder zijn.
• Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben kiesrecht.
• In ons land wonen 74.000 mensen met een licht verstandelijke beperking (IQ van 50-70) en nog eens 2,2 miljoen zwakbegaafden (IQ 70-85).
• In totaal zijn dat 28 potentiële zetels.
• Het stemrecht is wel een individueel recht. Dat betekent dat mensen zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen. Zij mogen niet beïnvloed worden door anderen.
• Het is daarom niet toegestaan dat kiezers vanwege een geestelijke beperking hulp krijgen in het stemhokje. Uitleg buiten het stemhokje mag wel, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen.
• Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen zich bij het stemmen laten ondersteunen. Bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met Parkinson.
• Een rechter kan bij bepaalde misdaden een gevangene uitsluiten van het kiesrecht. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf.
 
conny in dev trein stemmen