• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Loondispensatie benadeeld werknemer met arbeidsbeperking

Werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben klagen over te veel regels.
Loonkostensubsidie = een vergoeding voor werkgevers die iemand met een uitkering in dienst nemen.
Loondispensatie = een regeling voor de werkgever om minder loon te betalen aan medewerkers met een uitkering.
 
De loonkostensubsidie die werkgevers krijgen brengt ingewikkelde administratieve lasten met zich mee.
Het kabinet wil de loonkostensubsidie daarom afschaffen en vervangen door een andere maatregel: loondispensatie.
Maar dit plan heeft zeer nadelige gevolgen voor werknemers met een beperking die niet boven het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
De vervanging zorgt er onder andere voor dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers met een beperking verslechteren.
Zij bouwen minder of helemaal geen pensioen op, geen WW en WIA-rechten.
Loondispensatie en de verrekening van het inkomen achteraf, zorgen er ook voor dat het inkomen elke maand kan verschillen.
Een onzeker inkomen tast mensen met een structureel laag inkomen aan in hun bestaanszekerheid en vergroot de kans op schulden.
 
Bron: Ieder(in)
 
 jonge man die hout aan het bewerken is