• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

Onlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld verschenen.

In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten:
Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.
De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is.
Voor veel mensen is het echter niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen.
Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt.
Klik hier om de broshure te dowloaden. 
 
broschre