• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Politiek debat Weststellingwerf

1e cursusavond 7 februari 2018

Op woensdag 7 februari was de eerste cursus avond. Aan de cursus deden 13 deelnemers mee. We begonnen met een voorstelrondje.

Dit deden we aan de hand van de associatie kaarten. Iedere deelnemer kon een afbeelding kiezen waarin hij zichzelf kon vinden en zo stelde iedereen zichzelf voor. Vervolgens gingen we in groepjes uit elkaar, iedere groep had twee trainers. De trainers waren een ervaringsdeskundige en een coach die aanvulde. In de groepjes gingen we de woonplaatskaarten invullen. De eerste twee onderwerpen waren wonen en werk. Er werden vragen gesteld over de dingen die goed zijn in het wonen en werk en dingen die nog verbeterd kunnen worden. Deze punten hebben we opgeschreven en hier zijn een aantal stellingen uitgekomen:

- Mensen met een beperking hebben recht op werk dat bij hun past;

- De gemeente is eindverantwoordelijk voor werk en zorg van mensen met een beperking;

- De talenten van mensen met een beperking worden niet gebruikt door een tekort aan beschikbare werkplekken.

2e cursusavond 22 februari 2018

Op donderdag 22 februari hebben we de tweede cursus avond gehouden. Eerst hebben we besproken wat we de vorige cursus avond hebben gedaan. Daarna hebben we de politieke agenda van Groen Links besproken, die zij voor ons hebben gemaakt in makkelijke taal. Ook hebben we het over andere politieke partijen gehad. We hebben gekeken welke politieke partijen er allemaal zijn in Weststellingwerf en waar staan zij voor staan. Zo konden de deelnemers kijken welke partij bij hun ideeën past. Vervolgens gingen we weer in twee groepen uit elkaar om de woonplaatskaart af te maken. De onderwerpen die we hebben besproken waren meedoen en veiligheid. Ook hier hebben we gekeken naar wat goed gaat in de wijk en wat nog beter kan. Sommigen kwamen met interessante voorbeelden die zij zelf hebben meegemaakt. Tijdens deze avond hebben we weer een aantal stellingen genotuleerd;

- De gemeente is volledig verantwoordelijk voor het uitvoeren van het VN-verdrag;

- Iemand met een beperking moet hulp kunnen krijgen in het stemhokje, als de persoon dit niet zelf kan;

- De gemeente moet zorgen dat alle openbare ruimtes toegankelijk zijn.

3e cursus avond (Generale repetitie) 1 maart 2018

De laatste cursusavond was de generale repetitie voor het politiek debat. We hebben met z’n allen de presentatie bekeken, zodat iedereen wist wat er ging komen. We zijn alle stellingen bij langs gegaan en we hebben geoefend door middel van een rollenspel. Één coach en twee stagiaires speelden voor politiek en gaven antwoordt op de vragen van de cursisten. Iedereen vertelde zijn verhaal en er zijn goeie discussies gevoerd. Tijdens deze avond was het belangrijk dat de cursisten leerden voor zichzelf op te komen wanneer er moeilijke taal werd gebruikt door de politiek. Makkelijk taalgebruik is namelijk een van de huisregels van het politiek debat. Na dat iedereen had geoefend met zijn eigen stelling en daarbij zijn of haar persoonlijke verhaaltje, waren we klaar voor het echte debat.