12 juni 2021

Beleidsprokkel met SZW tijdens Prokkelweek

De Prokkelweek is dit jaar van 7 t/m 12 juni. Ook dit jaar waren verschillende beleidsprokkels te volgen. LFB ervaringsdeskundige Jarno vertelt over zijn deelname aan de beleidsprokkel met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW).

Jarno:
“Ik heb dit jaar voor het eerst meegedaan aan een BeleidsProkkel.
Ik heb er meerdere keren over gesproken met collega’s die het al eens vaker gedaan hebben.
Die verhalen klonken erg interessant. Dat gaan we dan zelf ook maar eens ervaren.

Uiteindelijk was ik blij om te horen dat er vanuit het ministerie heel hard wordt gewerkt om mensen met een beperking een passende plek te laten krijgen op de arbeidsmarkt.
Van loonkostensubsidie voor werkgevers tot aanpassingen in de Wajong-uitkeringen.

Tegelijkertijd bleek ook dat de verschillende getroffen maatregelen niet voor iedereen werken.
Het blijft daardoor toch lastig om iedereen een passende functie op de arbeidsmarkt te laten krijgen.
Gelukkig zijn er voldoende ervaringen uitgewisseld waar het ministerie mee aan het werk kan.

Conclusie: bijeenkomst geslaagd.”