1 november 2019

Bijeenkomst over Wajong en werk

Op dinsdag 29 Oktober hebben de medewerkers van LFB landelijk samen met de afdeling scholing & training en het ministerie van sociale zaken een bijeenkomst gehad. De bijeenkomst ging over de Wajong uitkering en werk.

De avond begon met een inleiding en een terugblik op de vorige bijeenkomst. Vervolgens werd de stand van zaken rondom het project Simpel Switchen in de Participatieketen besproken. Hierna kwam er iemand van het Nibud aan het woord om iets te vertellen over een door hen ontwikkelde rekentool. Met deze rekentool kun je nagaan welke regeling(en) voor jou van toepassing zijn. Wat heeft een (betaalde) baan bijvoorbeeld voor invloed op mijn uitkering.

Tijdens het tweede deel van de avond werd de groep opgesplitst in 3 kleinere groepen. Elke groep luisterde naar een interview. De geïnterviewde vertelde dan iets over wat hij/zij heeft meegemaakt. Hierover ging je dan met elkaar in gesprek. Persoonlijk vond ik dat er wel bijzondere verhalen op tafel kwamen. Iemand vertelde bijvoorbeeld dat ze geen krantenwijk kon lopen. Als ze dat wel zou doen wordt er vanuit gegaan dat ze ook wel een volledige werkweek kan maken. Persoonlijk vind ik dit een nogal vreemde aanname.

Omdat ik de verhalen die aan bod kwamen erg interessant vond maakte dat de bijeenkomst voor mij ook zeer geslaagd. Het idee is dat er in de zomer van 2020 een vergelijkbare bijeenkomst zal plaatsvinden. Ook hier hoop ik bij aanwezig te mogen zijn.