12 oktober 2020

Challenge: Verkiezingen toegankelijker maken!

Verkiezingen toegankelijker maken. Dat is het doel van de challenge (= uitdaging) ‘Mijn stem telt’.
Aan deze challenge deden verschillende partijen mee die allemaal eigen ideeën hadden, om de verkiezingen toegankelijker te maken.
Deze ideeën werden gepresenteerd en beoordeeld door een jury waar ook de LFB in zat.

Naast de LFB maakte Stichting Strass, Prodemos, het ministerie van BZK en VWS deel uit van de jury.
Die laatste twee waren ook de organisatoren van de challenge.

Hoe ging het in zijn werk?

Elke partij gaf een korte presentatie van maximaal tien minuten (ook wel pitch genoemd).
Hierin werd verteld hoe het idee eruit zag en waarom dit idee de juiste oplossing zou zijn.
Vervolgens was er een half uur tijd om vragen te stellen.
Opgedeeld in een kwartier voor de ervaringsdeskundigen en een kwartier voor alle andere aanwezigen.

Na alle acht presentaties kwamen de juryleden in actie.
Zij brengen advies uit over welke partijen er door kunnen naar een volgende ronde om hun idee verder uit te werken.
Dit advies zal, samen met de beoordeling van de organisatoren, leiden tot maximaal vijf partijen die naar een volgende ronde mogen.

Het was een leuke bijeenkomst, ondanks dat alles via een Zoom-meeting gedaan moest worden als gevolg van Corona.
De ideeën waren erg verschillend wat het interessant maar soms ook ingewikkeld kon maken.

De LFB hoop ook in de volgende ronde een steentje bij te kunnen dragen.