27 juli 2018

Eelco en Andries Prokkelen met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op donderdag 7 juni gingen Andries en Eelco naar Den Haag. Ze mochten een dagje meedraaien bij het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de Prokkeldag.


Een verslag van Andries
“Samen met andere mensen met een lichte verstandelijke beperking vanuit heel Nederland gingen we Prokkelen met de beleidsmakers van het ministerie. We gingen met elkaar in gesprek over het onderwerp VN verdrag voor mensen met een handicap. Het gesprek kwam al snel op gang na dit leuke filmpje:

We hebben het gehad over, toegankelijkheid, werken, onderwijs, sport en vrije tijd en ervaringsdeskundigheid. Er was ook een lunch met Hugo De Jonge. Hij is vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ik heb als idee meegegeven dat VWS een gesprek moet plannen met ervaringsdeskundigen van de LFB. Ook heb ik gezegd dat óók VWS en gemeenten mensen met een lichte verstandelijke beperking in dienst moeten nemen. Dat is juist belangrijk, zodat ze kunnen leren van de praktijk van mensen met een verstandelijke beperking zelf.”