4 september 2020

Ervaringen deelnemers met trainingen ‘Naar de Top’

Bij verschillende zorgorganisaties zijn ze inmiddels bezig met de ‘Naar de Top’ trainingen van de LFB.
De trainingen hebben een tijdje stilgelegen als gevolg van de coronacrisis.
Maar ze worden nu langzaam weer opgestart. Sommige organisaties doen dat online.
Deelnemers en trainer/coaches vertellen hier over hun ervaringen met Naar de Top.

Zorgorganisaties SIG/DeWaerden

SIG
Deelnemers zijn over het algemeen zeer enthousiast over de trainingen van Naar de Top.

Na afloop van de training geven zij dan ook vooral tops.

We hebben bij SIG inmiddels zes bijeenkomsten gehad.
Wat je ziet is dat deelnemers vooral zijn gegroeid in het nemen van initiatief, het presenteren van zichzelf en het luisteren naar elkaar.

Voor ons is de training geslaagd als iedereen zich veilig voelt en de deelnemers zelf ontwikkelingen ervaren.

De Waerden
Claudia van der Zee (ervaringsdeskundige):
Ik ben aan de training mee gaan doen omdat ik graag aan mezelf wilde werken.
En ik vind het leuk om anderen tips te geven.

Het is lastig om te zeggen waarom de training voor mij leuk is.
De training is pas twee keer geweest.
Wel vind ik het leuk om met behulp van leerstof en huiswerk dingen te leren.
Ik hoop gedurende de trainingen nog wel iets meer geprikkeld te worden zodat ik aan het denken gezet word.

Ik hoop dat ik aan het einde van het traject beter met sommige emoties om kan gaan.
En dat ik wat beter overzicht kan houden voor mezelf.


Zorgorganisatie SDW

Kevin Klein (ervaringsdeskundige): 
Ik heb meegedaan met de training ‘Samen Naar de Top’, omdat ik het heel erg leuk vind om mensen te helpen en het beste uit hun te halen.
Ik vind het een leuke uitdaging. Ik wilde al jaren een training volgen om meer voor mezelf op te komen en zo ook anderen te helpen.
Door de training heb ik andere ervaringsdeskundigen ontmoet. En ben ik enthousiast geworden voor het vak ervaringsdeskundigen.
Naast het geven van de trainingen ‘Naar de Top’ als ervaringsdeskundige, wil ik ook als ervaringsdeskundige aan de slag.
De training heeft mij het duwtje gegeven om me aan te melden bij MET! (Mijn ervaring telt!, ervaringsdeskundigen van SDW).
Zo kan ik als ervaringsdeskundige aan de slag gaan en anderen helpen.

Ik vond het leuk om mee te doen met de training, omdat we tijdens de training ‘Samen Naar de Top’ samen een team zijn gaan vormen.
Het was fijn om veel te leren, maar ook veel van mezelf te leren.
Tijdens de training kreeg ik veel complimenten over mijn talenten.
Ik kreeg ook opbouwende feedback. Hierdoor kreeg ik een spiegel voor me, waardoor ik meer bewust werd van mezelf en hoe ik over kom.
Dit leerde ik door de actieve werkvormen van LFB, zoals de werkvorm grenzen aangeven.
De ervaringen die ik heb opgedaan bij de training ‘Samen naar de top’ ga ik inzetten bij de vervolgtrainingen.
Ik vind het leuk om dit over te dragen aan anderen, zodat zij het best uit hunzelf kunnen halen, wat mijn doel ook is.

Over een jaar hoop ik dat cursisten positief terug kunnen kijken>
En dat ze gegroeid zijn in hun ontwikkeling.
Ze zijn gegroeid in hun persoonlijke doelen.
Ze maken meer sociale contacten, durven meer naar voor te treden, komen voor zichzelf op en hebben stappen gezet om hun droom te verwezenlijken.
Ik hoop dat de cursisten en de toekomstige cursisten net zoveel lol en plezier krijgen tijdens de training zoals ik dat ook heb gehad.

Ramon van Amerongen(coach):
Als trainer krijg je voldoende feedback uit de groep, ervaringsdeskundigen en mede-trainers.
Om beter te worden in het coachen van de ervaringsdeskundigen en samen met de ervaringsdeskundigen de trainingen te geven.
Tijdens de trainingen van ‘Samen Naar de Top’ geven ervaringsdeskundigen en trainers elkaar feedback, complimenten en opbouwende feedback, om beter te worden.
We leerden als team samen te werken en dat merken we nu bij de vervolg trainingen dat we een team zijn.
We zorgen als team voor de trainingen ‘Stevig Naar de Top, Sterk Naar de Top en Stoer Naar de Top’.
Na elke vervolgtraining houden we een evaluatie hoe de training is verlopen.
Tijdens het geven van de training helpen we elkaar.
Bijvoorbeeld tijdens een trainingsdag ging een ervaringsdeskundige voor het eerst de trainingsdag openen.
Ze liep tijdens het openen van de trainingsdag vast.
Ze wist niet meer hoe ze de dag moest openen.
Ik zag ook aan haar wat drukkere houding dat ze het spannend vond.
Ik zat in de groep, maar ging opstaan en naast haar staan.
Ik vroeg of ze het goed vond dat we het samen gingen doen.
Ze gaf aan dat ze het fijn vond om het samen te doen.
De ervaringsdeskundige ging de training openen en ik vulde haar aan waar nodig.
Ik heb geleerd hoe je samen met een ervaringsdeskundige een training kan geven en ook hoe leuk het is om het samen te doen.

De deelnemers komen elke week enthousiast naar de training.
Er hangt snel een fijne sfeer.
Een omgeving waar we veilig en vertrouwd te kunnen leren.
Je merkt hierdoor dat deelnemers durven te vertellen wat ze van dingen vinden.
Ze stellen zich open en leren tijdens de training om hun een verhaal te presenteren.
Het durven van zichzelf presenteren helpt bij de ontwikkeling om meer zelf vertrouwen te krijgen.

Voor mij zijn de trainingen geslaagd als wij volgend jaar 100 deelnemers de kans hebben gegeven om een van de trainingen Naar de Top te volgen.
Dat ze hun droom helder hebben. En dat ze hun droom tot een actieplan hebben gemaakt waar ze mee aan de slag gaan.
En dat de dromen hopelijk uit gaan komen.


Zorgorganisatie Sherpa

Voor deelnemers:
Er zijn verschillende redenen voor deelnemers om mee te doen aan Naar de Top.
Deelnemers willen graag leren nee zeggen of omgaan met hun beperkingen.
Ook is het bereiken van (meer) zelfstandigheid en het ervaren van gelijkwaardigheid een belangrijke drijfveer.

De training is leuk door de groep waarin we werken.
De open- en eerlijkheid naar elkaar toe is erg fijn.

Deelnemers willen zichzelf graag verder ontwikkeld hebben en de ervaring die is opgedaan als kracht gebruiken.
Daarmee hopen ze anderen te kunnen helpen.

Voor coaches:
De feedback die we uit de groep terug krijgen over de training is zeker wat hadden gehoopt.
We zijn trots op het uitspreken en het kunnen verwoorden van persoonlijke zaken van de deelnemers,
Knap hoe de groep omgaat met feedback. Het respectvol omgaan met elkaar en elkaars mening ook als is die anders,
Het bij jezelf kunnen blijven en niet naar de ander wijzen.

We zien als ontwikkeling bij deelnemers dat zij voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn.
Dat zij andere meningen en opvattingen kunnen benoemen en respecteren. Dat ieders verhaal er toe doet en waardevol is.

Het trainingstraject is voor ons geslaagd wanneer mensen ervaren dat SAMEN ook een succes kan zijn.
As je met de juiste sfeer kan laten zien waar je goed in bent.
Als er een omslag in denken is ontstaan, dat het goed is hoe je bent.