Henriette Sandvoort

Ervaringsdeskundige

Schrijven, presenteren en analyseren kan ik heel goed. Vragen stellen durf ik goed, en ik kan altijd goed samenvatten wat er gezegd of geschreven is.