Salkan Bajric

Ervaringsdeskundige in opleiding

Waar een wil is, is een weg!