23 februari 2022

LFB en Vilans werken samen in het Maatjesproject

Sinds eind 2020 werken ervaringsdeskundigen van de LFB mee aan het Maatjesproject. In dit project zijn medewerkers van de LFB gekoppeld aan een medewerkers van Vilans. Vanuit dit contact zijn veel mooie dingen gedaan en plannen gemaakt. Inmiddels is er al een tweede groep met het maatjesproject begonnen. 

In dit verhaal willen we je graag vertellen wat het doel van het maatjesproject is, wat wij hebben gedaan en wat wij nog gaan doen. 

Wat is het doel van het maatjesproject?
Het doel van het maatjesproject is dat de collega’s van de LFB en Vilans elkaar helpen in het werk.
De LFB en Vilans doen heel veel mooie dingen en het is mooi als wij dat werk samen kunnen voegen.
De medewerkers van Vilans die meedoen aan het maatjesproject werken bij het Kennisplein Gehandicaptensector.
De bedoeling is dat op het Kennisplein Gehandicaptensector veel informatie komt te staan over de LFB, bijvoorbeeld informatie over Naar de Top.
Ook zou het mooi zijn als er informatie van Het Kennisplein die interessant is voor de LFB op de website van de LFB komt te staan.
 

Wat hebben wij allemaal al gedaan?
Tijdens de eerste bijeenkomsten van het maatjesproject hebben we uitgebreid met elkaar kennis gemaakt.
Door corona moesten we dit – helaas – via Teams doen.
Vilans maakte er altijd een feestje van.
Wij kregen vaak een borrelpakketje van Vilans, die we tijdens de bijeenkomsten lekker konden op eten.

Ook hebben wij samen met onze maatjes een vlog opgenomen.
Ans heeft samen met haar maatje een vlog gemaakt over slaapproblemen, Idman heeft een vlog gemaakt over een goede balans tussen werk en privé en Ellis heeft samen met haar maatje een vlog gemaakt over ervaringsdeskundigheid.

Ben je benieuwd naar de vlogs van het maatjesproject?
Klik dan hier. Nog niet alle vlogs van de maatjes staan online. Houd dus de pagina goed in de gaten!
 

Wat zijn we nog allemaal van plan?
In november 2021 zijn wij met alle maatjes bij elkaar gekomen op de Churchilllaan.
Wij hebben toen met elkaar besproken wat wij verder willen gaan doen met het maatjesproject.
Wij hebben veel ideeën, bijvoorbeeld: het maken van een toolbox over het werken met ervaringsdeskundigen, het organiseren van een ervaringspanel en het interviewen van verschillende LFB STERKplaatsen.