14 september 2021

Inzet van ervaringsdeskundigheid verbeteren?

In 2016 heeft Nederland het VN – verdrag handicap ondertekend. Er zijn sinds die tijd verschillende initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking makkelijker mee kunnen doen in de samenleving.

Bij het uitrollen van het VN – verdrag is het belangrijk dat ervaringsdeskundigen worden ingezet.
Movisie wil nu graag onderzoeken of dit voldoende gebeurt en waar er eventueel verbeterd kan worden.

Ben jij actief als ervaringsdeskundige voor één of meerdere gemeenten en wil je graag bijdrage leveren aan dit onderzoek.
Vul dan HIER de vragenlijst in.