23 oktober 2019

Interactieve workshop over de Wet Zorg en Dwang

Woensdag 16 oktober gaven Idman en Hettie van LFB Scholing & Training een interactieve workshop.
Aan vierdejaars studenten van de studierichtingen SPH en MWD van de Hogeschool Leiden.

Deze workshop ‘de held’ ging over: Wat betekent vrijheid voor jou?
Er werden persoonlijke ervaringen en de informatie uitgewisseld over de nieuwe Wet Zorg en Dwang.
Deze wet gaat in 2020 officieel van start.