27 juni 2019

Interview over de Doetank met Andries Lever

Zaterdag 22 juni was de landelijke Doetank-dag van de LFB.
Het is een afsluiting van het LFB Doetank-project.
Andries Lever is één van de organisatoren van de LFB Doetank.

Wat is het LFB Project Doetank?
Veel mensen met een verstandelijke beperking zijn moeilijk te bereiken. Of zij durven nog niet goed voor zichzelf op te komen. Ook is hun sociale wereld vaak klein en gaat dit alleen over hun directe woon- en werkomgeving.
Daarom is het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten om van elkaar te kunnen leren.
Dit project is een vervolg op het project Denken en Tanken.
Door regionale bijeenkomsten hopen we meer mensen een verstandelijke beperking te bereiken.
Ook gaat het nu meer over ‘doen’ dan over ‘denken’.

Waar is de LFB Doetank allemaal gehouden dit jaar
De regionale Doetanks zijn gehouden in verschillende plaatsen in het land: Leeuwarden, Goes en Amersfoort.
Er zijn drie regionale bijeenkomsten geweest per plaats.
De landelijke LFB Doetank is gehouden in Zeist.
Dit zijn de onderwerpen geweest: toegankelijkheid, dromenvanger, eigen regie hebben, creatief omgaan met problemen.

Wie hebben er meegewerkt aan de LFB Doetank?
Veel fondsen hebben meegedaan: FNO, Coöperatie Goede Doelenfonds DELA, LVC Landelijke vereniging crematorium en SPZ.
De volgende personen hebben meegeholpen: Lian Nuyten, Frank Dijkstra, Simone Neerscholten en Jacqueline Moelands.

Wat is het doel van de LFB Project Doetank?
De bijeenkomsten zijn bedoeld:

· om mensen met een verstandelijke beperking sterker te maken
· om ervaringen met elkaar te delen
· om te informeren over voor hen belangrijke onderwerpen
· en om hen een stem te geven.

De ervaringen worden meegenomen door belangenbehartigers van de LFB.
Ook worden ze gedeeld met het ministerie, de overheid en andere organisaties die een rol spelen in het leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Vond jij het leuk om aan de LFB Project Doetank te werken?
Het is echt gaaf en leerzaam zo met elkaar. Een mooi project om te leiden.