1 november 2019

Kennisplatform Gehandicaptensector

Op dinsdag 29 oktober is Jarno namens de afdeling communicatie bij een bijeenkomst bij Vilans geweest. Ook onze manager Joost Blommendaal en coach Sandra Overbeek waren hierbij aanwezig.

Vilans onderhoudt het Kennisplatform Gehandicaptensector. Dit is een online omgeving waar professionals informatie kunnen inwinnen over verschillende onderwerpen.

Het idee is dat er op deze website een nieuw hoofdstuk komt over ervaringsdeskundigheid. Tijdens de sessie hebben we met elkaar bekeken welke informatie er dan precies op moet komen en op welke manier. Er zijn uiteindelijk flink wat ideeën op tafel gelegd. Een vraag was bijvoorbeeld of het hoofdstuk ervaringsdeskundigheid apart genoemd moet worden of dat er binnen elk hoofdstuk een stukje moet komen over ervaringsdeskundigheid

De sessie was eigenlijk te kort om alles tot in detail te bespreken. Ik verwacht dan ook dat er in de (nabije) toekomst nog wel meerdere bijeenkomsten plaats gaan vinden om zo tot een mooie inhoud te komen voor het nieuwe hoofdstuk.