21 mei 2021

Aandacht voor Pesten bij mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking

Op woensdag 19 mei was er een landelijke dag: Aandacht voor Pesten bij mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking. Veel mensen met een LVB zijn getraumatiseerd door pesten. Door de complexiteit van hun beperking wordt dit veelal niet herkend en erkend.

Mensen met een LVB zijn vaak kwetsbaar en vinden het lastig om voor zichzelf op te komen.
Daarom is de ‘Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij Mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking’ belangrijk.

Vanaf 19 mei is het Handboek ‘Samen bouwen aan een succesvol Pestprotocol-(L)VB’ te verkrijgen.
Een handboek wat op elke locatie en/of afdeling van organisaties en instellingen die mensen met een (L)VB ondersteunen (wonen, werk, dagbesteding), zou moeten liggen.

Voor meer informatie klik hier.