Moeilijke woorden uit hoofdstuk 8

Manager
De baas of leidinggevende van een deel van de organisatie.

Klachtencommissie
Een groep mensen die samen een klacht onderzoekt en zegt wat er met de klacht gedaan moet worden.
De voorzitter van de klachtencommissie werkt niet bij de zorginstelling.
Een cliënt kan een klacht indienen bij de klachtencommissie als hij ontevreden is over de zorginstelling of de medewerkers.

Klachtenregeling
De regels die gemaakt zijn over wat er gedaan wordt met een klacht.
Hoe en bij wie je een klacht kunt indienen.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Iemand met wie cliënten kunnen praten als er een probleem is met de zorg of begeleider.
Samen kijken zij welke oplossing er gevonden kan worden.

Onderling Sterk vereniging
Belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

MEE
Organisatie die mensen met een beperking ondersteuning biedt.
Het gaat om ondersteuning bij korte vragen of problemen over: leren en werken, opvoeding en ontwikkeling, samenleven en wonen, wetten en regels en geldzaken.

Cliëntenraad
De raad die namens alle cliënten meedenkt, meepraat en meebeslist.
De rechten van de raad staan in de wet Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen).

Tatoeage
Een tekening met inkt op je huid als versiering die niet vanzelf weer weggaat.

Vertegenwoordiger
Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening die de cliënt krijgt.
De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen.