30 april 2021

Onbeperkt Meedoen – LFB pitch over begrijpelijke informatie

Het programma onbeperkt meedoen streeft ernaar dat iedereen op alle vlakken mee kan doen in de samenleving. Een belangrijk onderdeel daarvoor is het gebruik van makkelijke taal zodat iedereen zijn of haar eigen keuzes kan maken.

Onbeperkt Meedoen is een programma van het ministerie van VWS.
De LFB is één van de partners in het programma.
Samen met verschillende belangenorganisaties willen we met Onbeperkt Meedoen werken aan een goede uitvoering van het VN-verdrag handicap.

Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag handicap is dat informatie voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk moet zijn.
Op 29 april was er een evaluatie van het programma Onbeperkt Meedoen, waar over communicatie werd gesproken.
Tijdens deze bijeenkomst hielden Jarno, Michiel en Sandra van de LFB een korte maar krachtige pitch.

Dit vertelden wat het gebruik van ontoegankelijke informatie met hen doet.
Michiel vertelde bijvoorbeeld dat hij eens een brief kreeg die zo ingewikkeld was dat hij hem maar aan de kant had gelegd.
Hierdoor miste hij de boodschap van de brief.
Voor Jarno betekent het dat hij afhankelijk is van anderen terwijl hij het liefst zoveel mogelijk zelf zijn zaken regelt.

Wat heeft de LFB gedaan voor Onbeperkt Meedoen?
Het onderzoeksbureau van OCW (Significant APE) heeft onderzoek gedaan naar het bezoeken van culturele organisaties voor mensen met een beperking.
Voor dit onderzoek maakten zij een rapportage met resultaten.
De afdeling communicatie van de LFB heeft er voor gezorgd dat van de rapportage ook een begrijpelijke samenvatting is gekomen.
Dit houdt in: een aantrekkelijk en overzichtelijk rapport, in eenvoudige taal.
Daarvoor maken we zinnen kort en krachtig, halen we moeilijke woorden weg, leggen we moeilijke dingen uit door het te vertalen naar voor de lezer herkenbare situaties.
Ook geven we tips over de opmaak: duidelijke letter, koppen gebruiken, niet teveel tekst op een pagina, beelden er bij gebruiken enzovoorts.
Iedereen heeft recht op begrijpelijke informatie.
En iedereen heeft recht op toegankelijke kunst en cultuur! En dan moet je wel weten wat er mogelijk is.

Wat de LFB ook doet voor Onbeperkt Meedoen is meedenken over corona-informatie.
We zitten in verschillende overleggen, samen met andere organisaties, bijvoorbeeld Ieder(in), de VGN en VWS.
We denken mee over of de informatie duidelijk is, of er voldoende informatie is en of de informatie goed te vinden is.
De corona ontwikkelingen gaan snel, nu gaat het ook weer over vaccineren.
Bij iedere persconferentie moeten ook alle maatregelen gecommuniceerd worden.
Iedereen moet de informatie kennen, om er voor te zorgen dat je gezond blijft en dat anderen gezond blijven.
En tenslotte heeft iedereen ook recht op gezondheid en zorg.

Meer weten over Onbeperkt Meedoen?
Lees hier de begrijpelijke samenvatting van het rapport over 2020.