11 maart 2020

Onze Nieuwe Toekomst in Gent

Donderdaq 27 februari was de mooie start van onze uitwisseling bij Onze Nieuwe Toekomst vzw.  Mooi om te zien wat zij allemaal, en zij waren blij met onze inbreng. Idman, Ellis en Sagar hebben het goed gedaan. 

Vrijdag 28 februari hadden Ineke, Idman, Sagar en Ellis eerst een ontmoeting met Onze Nieuwe Toekomst vzw LFB Landelijk.
Ellis en Sagar waren trots op het boek dat Dominique heeft geschreven, dat zij gekocht hebben.
Wij hebben aan 20 deelnemers een actieve workshop Samen Sterker gegeven. De deelnemers leken onder de indruk.
Wij hopen dat we elkaar in de toekomst mogen blijven ontmoeten en inspireren. Moe en voldaan kwamen Ineke, Idman, Sagar en Ellis thuis uit Gent.