12 december 2019

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos hield op de landelijke dag van de LFB een workshop over democratie.
Tim en Michiel van de LFB gingen met Rick van Well van ProDemos in gesprek.
Over wat ProDemos doet en wat democratie is.

Wat is en doet ProDemos?

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’.
Wij proberen aan zoveel mogelijk mensen uit te leggen hoe de democratie werkt.
En hoe je zelf invloed kan uitoefenen in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

We doen dat op heel veel verschillende manieren.
We leiden mensen rond in het Binnenhof, door de Ridderzaal, Eerste en Tweede Kamer.
Er komen heel veel schoolklassen naar Den Haag toe. Die begeleiden we.
En we doen ook heel veel in het land.
Zoals vandaag dat we een informatiebijeenkomst over de-mocratie doen op de landelijke dag van de LFB.
Deze bijeenkomsten kunnen maatschappelijke organisaties gratis bij ons aanvragen.

Waar gaat de workshop ‘democratie’ van ProDemos over?

De workshop die we geven gaat over ‘Wat is een democratie?’
We proberen in die workshop de mensen te laten ervaren welke keuzes je kunt maken in een de-mocratie.
We hopen dat iedereen aan het einde van de workshop weet dat bij een democratie iedereen mag meepraten en meebeslissen.
Ook als er keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld kiezen waar je je geld aan uitgeeft.

Dat maakt het toch ook weer best moeilijk.
Want als iedereen mag meebeslissen en meepraten dan krijgt iedereen een klein beetje zijn zin.
Het betekent ook dat niemand helemáál zijn zin krijgt.
Ik heb leuke reacties gekregen op de workshop. Het was een leuke groep mensen.
Veel mensen hadden ook een mening en ze durfden die ook te delen.
We hadden goede gesprekken.

Wat betekent democratie voor jullie?

Voor ProDemos is het belangrijkste dat iedereen mee kan doen met de democratie.
Om mee te doen is het wel handig dat je weet hoe democratie werkt.
En wat de verschillen zijn tussen de politieke partijen.
En als laatste hoe de verkiezingen werken.
Door dit uit te leggen hopen we dat meer mensen meedoen aan de democratie.

Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen de informatie begrijpt?

Daar besteden we bij ProDemos veel tijd aan.
Zeker bij het onderwerp politiek, wat voor veel mensen moeilijk en ingewikkeld is.
We houden dus niet een soort spreekbeurt over democratie.
Maar we laten tijdens een workshop bijvoorbeeld een filmpje zien waar dingen in worden uitgebeeld.
Ik laat dingen zien met plaatjes en symbolen.
Ik probeer het zo tastbaar mogelijk te maken voor de mensen.
Soms gebruik ik een moeilijk woord.
Ik zeg van tevoren tegen de mensen dat zij dan meteen moeten vragen of ik het beter wil uitleggen.

Met welke bedrijven en organisaties werken jullie nog meer samen?

Met heel veel. Bijvoorbeeld met Stichting Lezen en Schrijven, Stichting MEE, migrantenorganisa-ties, scholen en gemeenten.
Wij proberen mensen te zoeken waarvan wij denken dat zij democratie een moeilijk onderwerp vinden.

Hoe maken jullie reclame voor jullie zelf? Kunnen mensen dat makkelijk vinden?

Wij hebben een makkelijke website waarop je alles kunt vinden over ons.
Over wat we doen: rondleidingen, workshops, lespakketten.
Als je een mail naar ons stuurt met een vraag over politiek, dan krijg je van ons een antwoord.
Wij zijn zelf ook erg actief om organisaties te bellen of e-mailen.
Met de vraag dat we misschien wel iets voor hen kunnen betekenen.
Misschien kunnen we langskomen om iets over politiek te komen vertellen.
Wij hebben ook een nieuwsbrief waar je je op kunt abonneren.
Zo blijf je op de hoogte van wat wij allemaal doen.