5 februari 2020

SDW ervaringsdeskundigen MET

Een filmpje van de vierde trainingsdag Naar de TOP bij zorgorganisatie SDW. 

Aan de training doen mee SDW ervaringsdeskundigen van bureau MET (Mijn Ervaring Telt), samen met medewerkers van LFB Goes STERKplaats.