Kenmerken van eenvoudige en leesbare tekst

 

 • in de tekst staat alleen de belangrijkste informatie
 • de tekst bestaat uit eenvoudige, directe taal (niet kinderachtig)
 • in één zin staat één onderwerp of gedachte (geen bijzinnen)
 • in de tekst staat zo min mogelijk technische taal, vaktaal en afkortingen
 • de tekst heeft een duidelijke en logische opbouw
 • de tekst biedt de informatie in stappen aan
 • de tekst heeft geen gedachten, woorden of zinnen die niet nodig zijn
 • de tekst sluit aan bij de leeftijd en de belevingswereld van de lezer
 • de tekst heeft geen abstracte begrippen (dit zijn dingen die je niet kunt zien). Als het niet anders kan, worden de begrippen uitgelegd in een voorbeeld.
 • met beelden (illustraties) kun je de tekst verduidelijken
 • de boodschap in de tekst past bij het dagelijkse leven van de lezer.