14 januari 2020

Vacature coach sterkplaats Nijmegen

Vanaf maart 2020 komt er op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in
Nijmegen een LFB STERKplaats. Op deze STERKplaats volgen zes mensen met een
verstandelijke beperking de opleiding tot ervaringsdeskundige genaamd STERK.
STERKplaats Nijmegen is opgezet vanuit een samenwerkingsverband van de
volgende organisaties: HAN, Pluryn, SIZA, Zelfregiecentrum Nijmegen en LFB.
Klik hier voor de vacature.