23 juli 2018

Verslag Landelijke Participatiedag PG Werkt Samen

Andries, Eelco en Elle (de hond van Eelco) Jacqueline en Ans zijn naar de Landelijke Participatiedag PG Werkt Samen geweest. Daar hebben zij een workshop gegeven. Het thema was: invloed van flexibilisering van de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking.

De workshop ging over drempels door vooroordelen en stigma’s.
We wilde laten zien dat een drempel 2 kanten heeft: de drempels die een werkgever oplegt en de drempels die je jezelf oplegt.

– We hebben ervaringen uitgewisseld over drempels.
– We gingen samen dromen over een ideale werkplek.
– We bedachten met elkaar wat jouw eerste stap zou kunnen zijn over de drempel.
– We lieten ook bezoekers een stap over de drempel nemen die we neer hadden gelegd.
– We hebben ervaringen verzameld in een wolk.

Eelco Hosman vroeg aan de mensen in de zaal: welke beperking heeft Andries Lever? Niemand had het goed toen vertelde Eelco Hosman je kan niet aan de buitenkant zien wat iemand heeft.

Andries Lever vertelde wat zijn beperking is en Jacqueline Moelands vroeg aan de deelnemers welke drempels heeft Andries Lever dan in zijn werkzaamheden?  Daar kwamen leuke dingen uit, want je weet vaak niet wat voor drempel iemand voelt.
Het was een geslaagde bijeenkomst er was veel mensen aanwezig en leuk met elkaar verhalen gedeeld.

 

Wat is de Participatiewet?

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht.
De bijstand, sociale werkvoorziening en de nieuwe Wajong zijn onderdeel van deze nieuwe regeling. De Participatiewet moet ertoe leiden dat veel meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk gaan in reguliere banen.
Om dit te bereiken zijn er met werkgevers afspraken gemaakt over jaarlijkse baangaranties.

De Participatiewet geeft gemeenten een centrale rol.
Werknemers en werkgevers moeten bij gemeenten aankloppen voor de noodzakelijke  instrumenten en voorzieningen.
De Wajong is voortaan alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Minpunten
Ieder(in) vindt het goed dat de Participatiewet ook werkgevers op hun verantwoordelijkheid aanspreekt middels de baangaranties.
Maar op veel andere punten dreigt de wet slecht uit te pakken.
Het is bijvoorbeeld helemaal niet duidelijk welke arbeidsgehandicapten in aanmerking komen voor voorzieningen. Zonder die voorzieningen neemt de kans sterk af dat iemand een arbeidsplek krijgt aangeboden.
Ook komt lang niet elke arbeidsgehandicapte in aanmerking voor de baangaranties.

Verder heeft de Participatiewet ook negatieve inkomensgevolgen.
Zo krijgen arbeidsgehandicapten die bij hun ouders wonen of bij een werkende partner een hele lage of helemaal geen uitkering meer.
Daar komt nog bij dat het voor gemeenten financieel weinig interessant is om deze mensen aan het werk te helpen.

Aanpassingen nodig
Ieder(in) vindt dat de Participatiewet moet worden aangepast.
Alle mensen met een arbeidshandicap moeten in aanmerking komen voor baangaranties en ondersteuning.
Alleen dan krijgt iedereen met een arbeidshandicap een eerlijke kans op een baan en hebben werkgevers voldoende mensen om uit te kiezen.