11 juni 2018

Verslag van Andries: Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

Andries Lever is ervaringsdeskundige bij de LFB in Utrecht. Hij zet zich graag in voor onderwerpen als de WMO en participatiewet. Op 1 juni ging Andries naar de slotbijeenkomst Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. De bijeenkomst was op de universiteit Leiden in Den Haag.

“We hebben gesproken over arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Er wordt nu veel in verschillende hokje gedacht met elkaar. Dat is niet goed, je moet samen denken en werken.” vertelt Andries.

Bij het congres was een professor die uitleg kwam geven hoe de stand van zaken was van het VN Verdrag binnen Nederland en buitenland. De grote vraag was: Hoe is het geregeld voor de mensen met een beperking? En wat betekent dat op het gebied van mensenrechten?

Andries heeft 3 workshops gevolgd: daklozen, verdrag en afspraken en arbeidsbeperking. Hieronder staan de actiepunten van de workshop arbeidsbeperking.

Actiepunten arbeidsbeperking

  • Er zijn grote zorgen over loondispensatie. Vooral als je een partner hebt waarmee je samen inkomsten hebt. Dit kan betekenen dat je straks geen toeslagen meer krijgt.
  • Werkgevers hebben vaak te weinig kennis over welke verschillende beperkingen mensen hebben in het arbeidsproces.
  • Er moet een cultuurwijziging komen: niet meer praten over mensen met een arbeidsbeperking, maar met ze in gesprek gaan.
  • Er moeten rondetafelgesprekken komen over baanafspraken met werkgevers én mensen met een arbeidsbeperking. En ook het UWV en de overheid moeten hierbij zijn.
  • Regels en wetgeving moeten duidelijk in kaart worden gebracht en administratie moet worden teruggedrongen. Er is teveel administratieve rompslomp. Het aanvragen van een jobcoachs, werkplekaanpassingen en hulpmiddelen moet worden ondergebracht bij de overheid. Nu moeten mensen het zelf regelen en krijgen daardoor heel veel administratie en zien de bomen niet meer door alle verschillende regels die er nu zijn.
  • Toetsing van de overheid op gemeenten dat de regels nageleefd worden.

Andries heeft ook een vlog gemaakt. Bekijk op Youtube.