23 juni 2021

SAMEN Naar de Top bij de Stellingwerven

De vierde SAMEN Naar de Top training bij de Stellingwerven ging over kwaliteiten en valkuilen.

Er werden mooie talenten met elkaar gedeeld.
Er werden mooie complimenten aan elkaar gegeven.
Op die complimenten mocht je alleen dankjewel zeggen.
Dat was best wel spannend.