21 januari 2019

100e aanmelding e-learning Transitiecoach LVB

De e-learning Transitiecoach LVB richt zich specifiek op het coachen van jongeren met een LVB en psychische klachten bij de overgang naar volwassenheid.
Belangrijke onderdelen van de e-learning zijn de rol van transitiecoach, het signaleren en doorbreken van blokkades in verschillende levensdomeinen en het in kaart brengen van het systeem van de jongere.

De toekomstige coach krijgt verschillende handige tools aangereikt.
Ook is er aandacht voor een soepele overgang naar de ggz voor volwassenen. Ouders worden door de coach waar mogelijk maar altijd in overleg met de jongere betrokken.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om meer te weten over transitiecoach.