De LFB heeft verschillende projecten. In ieder project komt weer een ander thema aan de orde. De thema's zijn gericht op het versterken van mensen en meedoen in de samenleving.

Trainingen Naar de Top

Naar de Top is een trainingstraject van de LFB voor mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving.
Het trainingstraject wordt vanuit de LFB aangeboden bij zorgorganisaties.

Lees meer

Technologie scouts

Door technologie kunnen wij iedere dag contact hebben met mensen, informatie snel bekijken, ons leven organiseren. Denk aan sociale media, websites, apps, het bedienen van je verwarming via je smartphone. Technologie zorgt voor zelfredzaamheid en eigen regie.
Maar hoe toegankelijk is die technologie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking?

Lees meer

Techno...logisch, toch?

Mensen maken in hun leven steeds meer gebruik van technologische hulpmiddelen. Denk aan robots of apps. Ze zijn bedoeld om het leven makkelijker te maken. Of om ervoor te zorgen dat je minder zorg en ondersteuning van zorgverleners nodig hebt. Hoe ervaren mensen met een verstandelijke beperking en zorgprofessionals dit?

Lees meer

LVB in de gemeente

Met het project ‘LVB in de gemeente’ wil de LFB aandacht besteden aan de ontwikkeling en versterking van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en beleidmakers.
De LFB wil met het project meer aandacht vragen aan gemeentes voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
Wil je meer weten over dit project ga dan naar de projectpagina.

Lees meer

De Verwanten

De Verwanten is een toneelstuk van de vereniging LFB.
In het toneelstuk De Verwanten nemen 4 spelers met een licht verstandelijke beperking je mee in hun wereld. Meer weten over dit project.
Ga naar de projectpagina De Verwanten

Lees meer

Wat stem jij?

Het project ‘Wat stem jij?’ gaat over kiezen en stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar ook over hoe je dat kunt doen bij andere verkiezingen.
De LFB heeft de cursus ‘Wat stem jij?’ over stemmen en verkiezingen.
En een webpagina met allerlei informatie over dit onderwerp.

Lees meer

Gepest en dan?

Tijdens de Denktank bijeenkomsten van de LFB werd duidelijk dat pesten een groot probleem is.
Om het onderwerp pesten op de kaart te zetten zijn wij gestart met het project ‘Gepest en dan?’

Lees meer

Sterk in onderwijs

Bij het project ‘Sterk in onderwijs’ worden onderwijsinstellingen en LFB STERKplaatsen aan elkaar verbonden.
Bij deze STERKplaatsen kunnen mensen met een verstandelijke beperking worden opgeleid als ervaringsdeskundige.
Zij doen dan de opleiding STERK van de LFB.
Mensen met een beperking worden zo in hun kracht gezet. Zij draaien mee bij de onderwijsinstelling en daarbuiten.

Lees meer

Zonder Stempel

Met het project Zonder Stempel willen we bereiken dat elke LHBTIQ+ er met een verstandelijke beperking zichzelf kan zijn.

Lees meer

Rechten van cliënten - opzoekboek

Deze webpagina gaat over de rechten van cliënten van zorginstellingen.
Mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van een zorginstelling.
Op deze webpagina vind je het opzoekboek over de rechten van cliënten.

Ga naar het opzoekboek Rechten van Cliënten.

Lees meer

Leren van slachtoffers van seksueel misbruik

De LFB is samen met Praktijk Oogpunt en Loes van Veen AV-producties een project gestart.
Over leren van mensen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn van seksueel misbruik.
Lees verder op de projectpagina.

Lees meer

'Laat mij mijn eigen gang maar gaan'

‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’ is een film over het (terug)krijgen en nemen van je eigen regie.
De film gaat ook over de thema’s zelfstandigheid en burgerschap.
We nemen een kijkje in het leven van Henk van Dijk en zien hoe belangrijk het is om te luisteren naar de wensen van de ander.
En om te kijken naar wat mogelijk is.
De film is onderdeel van een lesprogramma.

Lees meer

Zorgkaart Nederland

U wilt met uw (zorg)organisatie graag eerlijke waarderingen op ZorgkaartNederland.
Dat kan. Met de LFB komt dat goed en wordt het leuk om aan mee te doen.

Lees meer