LVB in de gemeente

Met het project ‘LVB in de gemeente’ wil de LFB aandacht besteden aan de ontwikkeling en versterking van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en beleidmakers. Met beleidsmakers wordt iedereen bedoeld die invloed heeft op het maken van beleid binnen de gemeente. Het is belangrijk dat beleidsmakers zich bewust worden van mensen met een verstandelijke beperking. En dat ze met hen leren samenwerken. Niet alleen tijdens dit project maar ook in de toekomst. De LFB wil graag dat alle gemeenten de lokale inclusie hoog op de agenda hebben staan.

De LFB wil met het project meer aandacht vragen aan gemeenten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En voor het VN-verdrag handicap.

Nieuws van LVB in de gemeente

LFB Twente

Project "LVB in de gemeente"

LFB STERKplaats Twente is samen met de gemeente Losser het project ‘LVB in de gemeente’ Begonnen. En zijn hiervoor op zoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking die ons kunnen helpen om hun ervaringen te delen en de volgende vragen te beantwoorden.

Lees meer
alle nieuwsberichten

Projectteam

Projectteam LVB in de gemeente.

Hélène Hooft

Coördinator Projecten en Fondsenwerving

lees meer over Hélène Hooft

Eelco Hosman

Ervaringsdeskundige

lees meer over Eelco Hosman

Vincent Ohlrichs

Ervaringsdeskundige

lees meer over Vincent Ohlrichs

Marieke Bosch

Coach

lees meer over Marieke Bosch

Marjolijn van Batenburg

Coach 

lees meer over Marjolijn van Batenburg

Meer over LVB in de gemeente

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen

Mensen met een beperking komen in het dagelijks leven veel drempels tegen.
Dit kunnen drempels zijn die de toegang beperken, bijvoorbeeld bij scholen, winkels, cafés of clubs.
Of drempels in de vorm van, onbegrijpelijke informatie, ergens niet aan mogen deelnemen of discriminatie.
Iedere gemeente heeft de verantwoordelijkheid deze drempels weg te halen en te zorgen voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Aandacht voor mensen met een LVB 

De LFB wil met dit project dat mensen met een LVB in de gemeente sneller geholpen worden en aandacht krijgen.     
Door eerder het gesprek met hen aan te gaan.                        
Op die manier worden de ideeën van mensen met een LVB gehoord en doen ze meer mee in de samenleving.                                                                                              

De rol van de ervaringsdeskundige

De LFB werkt in dit project samen met 2 gemeenten. 
In deze 2 gemeenten wil de LFB de inwoners met een LVB laten meepraten en meebeslissen over het beleid.
Wat we in deze 2 gemeenten leren, delen we met andere gemeenten.  
Ervaringsdeskundigen van de LFB werken in dit project mee bij het verbeteren en waarmaken van het VN-verdrag handicap.

Meer informatie over LVB in de gemeente
Neem contact op met projectleider Hélène Hooft:

Hélène Hooft
Email: h.hooft@lfb.nu
Tel. 06-36074597

Project ‘LVB in de gemeente’ valt onder het programma voor de gehandicaptensector ‘Toekomstagenda’ van het ministerie van VWS.