Privacyverklaring

Website
Het copyright op de teksten en afbeeldingen op deze site ligt bij de LFB.
De informatie is met veel zorg samengesteld.
Dat betekent dat iedere bezoeker deze informatie voor eigen gebruik mag gebruiken en uitprinten.
Het openbaar maken of verspreiden hiervan is niet toegestaan zonder toestemming van de LFB (info@lfb.nu).

Mail
Alle door de LFB verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door de LFB, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen.
En het bericht van alle locaties in je computer en netwerk te verwijderen.
Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen.
De LFB kan de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd niet controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden door de LFB zorgvuldig bewaard. Zie het Privacy Statement LFB.
Als je niet (langer) wenst dat je persoonlijke gegevens door de LFB worden opgeslagen kun je dit aangeven bij de administratie info@lfb.nu.
Alle informatie zal dan volgens protocol worden verwijderd.