Over LFB

LFB is de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Wij komen voor hen op en maken hen sterker. We leiden mensen met een beperking op als ervaringsdeskundige en hebben oog voor ieders talent.

Bij de LFB werken ervaringsdeskundigen en coaches samen. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We zetten ons in voor versterking en vertegenwoordiging van onze achterban.We maken mensen sterker door het geven van begrijpelijke informatie, workshops & trainingen en het organiseren van onderlinge ontmoetingen.We vertegenwoordigen mensen met een verstandelijke beperking door mee te doen aan werkgroepen, projecten en adviesraden. 

Onze missie

De LFB maakt je sterker
Wij versterken mensen met een verstandelijke beperking om helemaal mee te kunnen doen in de samenleving. Met gelijke kansen en gelijke mogelijkheden.

De LFB komt voor je op
Wij komen op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. We proberen door de inzet van onze ervaringsdeskundigen invloed uit te oefenen op organisaties en politiek.

De LFB versterkt je eigen kracht
Wij geloven dat je mensen met een verstandelijke beperking het best kunt helpen door het inzetten van ervaringsdeskundigheid.
Een ervaringsdeskundige is iemand die ervaring heeft in de zorg en over deze ervaring kan vertellen. Die duidelijk kan maken wat voor mensen met een beperking belangrijk is. Ervaringsdeskundigen kunnen ook anderen leren om hun eigen kracht te ontdekken en in te zetten. Dit noemen wij het ‘dóór en vóór’-principe.

Onze visie

De LFB gelooft in een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen. Met dezelfde rechten en plichten als alle andere burgers.

De LFB vindt dat mensen met een beperking, net zoveel als een ander, een belangrijke rol kunnen spelen in de samenleving. Als vriend of vriendin, buurman of buurvrouw, arbeidskracht of vrijwilliger.

Vereniging LFB

De afkorting LFB staat voor Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk.
De Vereniging LFB is in 1995 opgericht door mensen met een verstandelijke beperking zelf.
Eerst konden alleen Onderling Sterk verenigingen lid worden van de LFB.
Vanaf 2008 kunnen mensen met een verstandelijke beperking ook als persoon lid worden van de LFB.

LFB heeft een Ledenraad en een Raad van Toezicht.
De dagelijkse leiding is in handen van een directeur en een manager.
De LFB heeft een landelijk bureau en een afdeling scholing & training in Utrecht.
Daarnaast zijn er twaalf STERKplaatsen verspreid over Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking leren en werken.
Er werken meer dan 50 ervaringsdeskundigen met een (verstandelijke) beperking bij de LFB.
Een deel van hen volgt het leer-werktraject STERK.
De ervaringsdeskundigen worden ondersteund door coaches bij de uitvoering van hun werkzaamheden.


Bestuur en Raad van Toezicht
Directeur-Bestuurder: Ellis Jongerius
Voorzitter Raad van Toezicht: Inge van Dijk
Leden Raad van Toezicht: Klaasjan Smit, Michiel Slob, Dirk Versteegen, Leontine Halsema (coach).

Beloningsbeleid
Vereniging LFB hanteert de cao Sociaal Werk.
De leden van de Raad van Toezicht hebben een onbezoldigde functie.
Zij ontvangen alleen een onkostenvergoeding per vergadering waarbij zij aanwezig zijn.

Klachtenregeling (medewerkers LFB)
Heb je een klacht of ben je ontevreden over de activiteiten of de ondersteuning van de LFB?
Lees dan in deze klachtenregeling wat je kunt doen om de klacht op te lossen.
Hierin staan de interne klachtenprocedure en de externe klachtenprocedure beschreven.


De vereniging LFB is ISO-gecertificeerd.
Dit is een kwaliteits-keurmerk.De LFB heeft een SBB-erkenning. Dit betekent: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
Als erkend leerbedrijf kan de LFB vmbo-leerlingen, mbo-studenten begeleiden bij hun stage.


Nummer Kamer van Koophandel
40483102

RSIN
811668228