Wat is een STERKplaats?

De LFB heeft STERKplaatsen door heel Nederland. Hierdoor kunnen we vanuit verschillende plekken veel betekenen voor mensen met een beperking. De STERKplaatsen werken samen met gemeenten, zorgaanbieders, scholen, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties in de buurt.

Landkaart met alle locaties van de LFB

Elke STERKplaats heeft verschillende doelen

Aanbod van leer- en werkplekken
Het is een plek waar mensen met een (verstandelijke) beperking kunnen werken en leren. Op een STERKplaats mag je blijven leren om jezelf te blijven ontwikkelen. Met ondersteuning van een coach zijn er per STERKplaats zes leerwerkplaatsen voor mensen met een (verstandelijke) beperking met een dagbestedingsindicatie.

Zelfstandigheid ondersteunen
Op een STERKplaats kunnen mensen met een beperking door een aanbod van activiteiten en bijeenkomsten leren om zelfstandiger te worden. Ook om ze te helpen om aansluiting te vinden bij mensen zonder beperking.

Wensen duidelijk maken
Ervoor zorgen dat de wensen van mensen met een verstandelijke beperking ook bekend zijn bij de gemeente. Door op verschillende manieren mensen van de LFB in te zetten bijdragen als meedenker, klankbord en bruggenbouwer.

Deskundigheid bevorderen
Een aanbod van activiteiten die professionals leren om mensen met een verstandelijke beperking beter te begrijpen.


Hoezo beperking? Jan vertelt over zijn beperking

Jan is opgeleid als ervaringsdeskundige bij LFB. Hij werkt nu als ombudsman voor een zorginstelling.