Techno…logisch toch?

Mensen maken in hun leven steeds meer gebruik van technologische hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan robots of apps. Ook in de zorg voor mensen met een beperking komen steeds meer van deze hulpmiddelen. Ze zijn bedoeld om het leven makkelijker te maken. Of om ervoor te zorgen dat je minder zorg en ondersteuning van zorgverleners nodig hebt.

In het project Techno…logisch, toch?! onderzoeken we welke technologische hulpmiddelen mensen met een verstandelijke beperking gebruiken. Dat gaat om hulpmiddelen die ervoor zorgen dat zij hun eigen leven kunnen leiden. Waardoor zij meer eigen regie hebben over hun leven. De resultaten uit het onderzoek gebruiken wij om een lesprogramma te maken voor (toekomstige) zorgprofessionals. Ervaringsdeskundigen vertellen in het lesprogramma zelf hoe technologische hulpmiddelen hen helpen in het leven. En dat andere mensen met een beperking met deze hulpmiddelen ook meer eigen regie kunnen krijgen over hun leven.

Nieuws

LFB

Training les 1 Technologisch…toch?

Op donderdag 11 juli gaven Harro en stagiaire Marije Kunst de eerste les van de training Technologisch….toch? op Firda locatie Wilaarderburen te Leeuwarden.

Lees meer

LFB

Techno...logisch, toch? les 3 Scalda college Goes

23 mei op het Scalda college hadden we een kleine groep van 8 mensen. De helft van de klas is helaas afwezig vanwege andere verplichtingen of ziekte.

Lees meer

LFB

Training les 3 Techno...logisch, toch?! NHL Stenden

Vandaag hebben ervaringsdeskundigen Harro en Marije de derde les gegeven van Techno…logisch, toch?! We hebben eerst de groep gevraagd wat ze nog wisten van de 2e les.

Lees meer

LFB

Training les 2 Technologisch...toch NHL Stenden

Woensdag 8 mei hebben vanuit STERKplaats Wolvega ervaringsdeskundige Harro Zwier en stagiaire Marije Kunst de tweede les van het project Technologisch toch? mogen geven op NHL Stenden in Leeuwarden.

Lees meer
alle nieuwsberichten

Projectteam

Frank Dijkstra

Coördinerend coach Noord

lees meer over Frank Dijkstra

Harro Zwier

Ervaringsdeskundige

lees meer over Harro Zwier

Meer informatie over Techno…logisch, toch?
Neem contact op met projectleider Frank Dijkstra.

Frank Dijkstra
Email: f.dijkstra@lfb.nu
Tel. 06 18 27 79 99

Project ‘Techno…logisch, toch?’ valt onder het programma voor de gehandicaptensector ‘toekomstagenda’ van het ministerie van VWS.