Disclaimer

We doen ons best om de website van de LFB zo goed mogelijk te maken.
We proberen de teksten ook zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven.
We maken vaak teksten van anderen meer begrijpelijk.
De inhoud van deze berichten kán onvolledig en/of onjuist zijn.

De LFB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website.
Als u informatie van deze website gebruikt, dan moet u die zelf controleren op juistheid.
De LFB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
De LFB is ook niet aansprakelijk voor informatie, meningen en ervaringen op de website afkomstig van anderen (buiten de LFB).


NB: Een disclaimer is het niet claimen, dus niet aanvaarden van aansprakelijkheid. Een disclaimer is een tekst waarmee aangegeven wordt dat er geen sprake is van aansprakelijkheid.