Leren en werken bij de LFB

De LFB heeft verschillende leer-werkplekken voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn plekken waar je werkt én leert.

In drie jaar tijd word je opgeleid tot ervaringsdeskundige. De basis van je opleiding is de training STERK.

Mensen met een beperking kunnen op het hoofdkantoor van de LFB (in Utrecht) of bij onze STERKplaatsen in de regio aan de slag. Zij worden ondersteund door coaches.

Ans vertelt over haar werk bij de LFB

Wat doen we allemaal?

  • Ontdekken van je eigen talent. De ervaringsdeskundigen in opleiding doen werk waar ze goed in zijn. Een coach helpt ze bij het zoeken naar hun talenten.
  • We organiseren bijeenkomsten, trainingen en activiteiten voor mensen met en zonder verstandelijke beperking.
    Daar hebben we het over onderwerpen als wonen, werken, vrije tijd, geld.
  • We leren meepraten namens andere mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld met de gemeente, scholen, zorginstellingen en werkgevers. En we geven advies.
  • We maken een nieuwsbrief en we verspreiden die onder mensen met een verstandelijke beperking.
  • We doen mee bij congressen, debatten of themadagen.
  • We geven advies bij het maken van websites, apps, brochures en hulpmiddelen.

Door en voor

Uniek voor de LFB is het dóór en vóór-principe. De LFB is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle activiteiten die wij organiseren worden door mensen met een verstandelijke beperking georganiseerd.

We zorgen ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking elkaar sterker maken. En elkaar helpen om mee te doen in onze maatschappij.