Partners

LFB zoekt samenwerking met organisaties die dezelfde belangen nastreven. Hieronder vind je samenwerkingen waar wij trots op zijn en waar we veel waarde aan hechten.