Naar de Top! gaat door!

De LFB Naar de Top! is een trainingstraject voor mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Het trainingstraject wordt vanuit de LFB aangeboden bij zorgorganisaties.

Het bekende Naar de Top project krijgt een vervolg! Vanuit het minsterie van VWS kan de LFB bij nog meer zorgaanbieders trainingen gaan verzorgen en mensen met een verstandelijke beperking en hun coaches opleiden. In 2023 en 2024 gaan we in vier regio’s bij verschillende zorgorganisaties aan de slag. Het doel is om bij 12 zorgorganisaties Naar de top trajecten uit te voeren en ervaringsdeskundigheid een stevige positie te geven.

Doe mee met Naar de Top!

Leren voor jezelf te zorgen en sterk te worden. 
Ontdekken waar jij goed in bent. 
Onder woorden brengen wat jij wilt in het leven. 
Wat je dromen zijn. 
Samen met familie, vrienden en begeleiders jouw droom waarmaken.
Andere mensen ondersteunen die dat zelf moeilijk vinden. 
Een leven opbouwen zoals jij wilt. 
Meedoen zoals jij wilt. 
Met Naar de Top! kun je groeien en je talenten ontwikkelen. 
Vanuit jouw eigen kracht tot aan dat je zelf aankan en wilt. 
Met ondersteuning van de mensen om je heen. 
Bij de zorgorganisatie waar jij zorg en ondersteuning van krijgt. 

Zo doe je mee aan Naar de Top!

De 4 Naar de Top trainingen

Hoe kan je meedoen?

De komende twee jaar (2023 en 2024) gaan we in vier regio’s bij 12 zorgorganisaties Naar de Top trainingen organiseren. De mensen die vanuit de zorgorganisatie meedoen, krijgen dan de training SAMEN Naar de Top aangeboden. De trainingsmappen die daarbij horen nemen de zorgorganisaties af (zie de flyer voor de prijzen). Na de training SAMEN Naar de Top, neemt de zorgorganisatie ook 1 van de andere Naar de Top trainingen af: STERK, STOER of STEVIG.

De LFB heeft de afgelopen drie jaar bij 12 zorgorganisaties Naar de Top trainingen georganiseerd. Met succes! Kijk maar eens naar de filmpjes hieronder.

Project ‘Naar de Top’ valt onder het programma voor de gehandicaptensector ‘Volwaardig Leven’ van het ministerie van VWS.
In Volwaardig leven zijn persoonlijke groei en talentontwikkeling belangrijke onderdelen.

Nieuws

LFB Naar de Top

Training Samen naar de Top bij Aveleijn

Dinsdag 4 oktober zijn Ans, Idman en Elke van start gegaan met de eerste traning Samen naar te Top
Deze training gaven ze bij zorgorganisatie Aveleijn in Borne.

Lees meer

LFB Naar de Top

Onderzoek Naar de Top met Academische Werkplaats

LFB ervaringdeskundige Mireille de Beer werkt als co-onderzoeker bij de Academische werkplaats leven met een verstandelijke beperking. Samen met medewerkers van de Academische werkplaats deed zij onderzoek naar het trainingstraject Naar de Top. Naar de Top richt zich op persoonlijke groei en talentontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.

Lees meer

LFB Naar de Top

Filmpje over opbrengsten Naar de Top

Het project Naar de Top van de LFB heeft veel opgebracht.
Dit kun je zien in het filmpje dat is gemaakt over de opbrengsten van de trainingen.
Hierin komen deelnemers, trainers en coaches aan het woord.

Lees meer

LFB Naar de Top

Training van Samen naar de Top bij Humanitas DMH

Dinsdag 18 juli was de laatste training van Samen naar de Top bij Humanitas DHM.
Het waren 12 mooie en inspirerende trainingen van Samen naar de Top.

Lees meer
alle nieuwsberichten