Zonder Stempel

Met het project Zonder Stempel willen we bereiken dat elke LHBTIQ+ er met een verstandelijke beperking zichzelf kan zijn.

Wat bedoelen we hiermee? 
Dat je meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld krijgt, en beter voor jezelf leert opkomen.
We willen mensen elkaar laten ontmoeten. Zodat zij zichzelf kunnen laten zien en kunnen leren aan anderen hierover te vertellen.
In Zonder Stempel werken COC Nederland, Vilans en de LFB samen.
Het project Zonder Stempel krijgt een financiële bijdrage van het Ministerie van VWS.

Kijk ook op de websites: www.zonderstempel.nl en op www.kennispleingehandicaptensector.nl/thema-s/seksualiteit.
Onder deze link vind je diverse filmpjes waarin ambassadeurs Zonder Stempel zich uitspreken.

Organiseren van Roze Themadagen

Elk jaar organiseert de LFB een Roze Themadag.
Deze dag zal samen gehouden worden met Roze Zaterdag of Coming-outdag.
Doel van de dag is om in de langdurige zorg meer te vertellen over seksuele en genderdiversiteit.
Hierbij willen we alle cliënten van deelnemende zorgaanbieders bereiken.

Contactpersoon: Jacqueline Moelands, j.moelands@lfb.nu

Training Samen Sterker Zonder Stempel

De Training Samen Sterker Zonder Stempel wordt elk jaar bij 3 zorgaanbieders gegeven.
Deze 2-daagse training is voor vooral voor cliënten die horen tot de doelgroep LHBTIQ+.
Ter ondersteuning sluit een begeleider/professional aan.
De training richt zich op uitwisselen van ervaringen (lotgenotencontact), versterken van de deelnemers en het geven van handvatten om dit thema binnen de organisatie op de kaart te zetten.

Contactpersoon: Jacqueline Moelands, j.moelands@lfb.nu

Ondersteunen en bijscholen van Ambassadeursduo’s

Om positieve ervaringen rondom begeleiden met een ‘roze bril’ te laten zien, worden ambassadeursduo’s ingezet.
Een duo bestaat uit iemand met een verstandelijke beperking en LHBTIQ+, en een begeleider/professional.
De LFB organiseert een digitale ontmoeting tussen de ambassadeurs om hen te ondersteunen en inspireren in hun activiteiten.
Ook krijgen ambassadeurs eens per jaar een training Samen Sterker Zonder Stempel.

Contactpersoon: Petra Holleman, p.holleman@lfb.nu 


Digitale Instrumentenbox seksuele diversiteit

In de Digitale Instrumentenbox LHBTIQ+ zijn tools te vinden ter ondersteuning van LHBTIQ+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en Queer)-cliënten.
De intrumentenbox is ingedeeld in vier thema’s.
In elk daarvan vind je vragen, werkvormen en ander materiaal.
Gebruik deze intrumentenbox om samen met je team het gesprek aan het gaan over LHBTIQ+.
En om clienten met LHBTIQ+ gevoelens te ondersteunen.
Bijvoorbeeld in de zoektocht naar hun identiteit of naar anderen die in dezelfde situatie zitten.

Wil je hier ook mee aan de slag?
Download de Instrumentenbox op het Kennisplein Gehandicaptensector.