Zonder Stempel

Het project Begeleiding zonder stempel heeft als doel om begeleiders en instellingen bewust te maken van het bestaan van LHBT’ers in de zorg.

Je bent begeleider in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.
Je merkt dat er in de groep soms harde grappen over homo’s worden gemaakt.
Je ziet dat Arjan, een van jouw cliënten zich dan gelijk terugtrekt.
Wat doe je hiermee? Zeg je er iets van?
Of ben je bang om zelf voor homo te worden aangezien?

Met project ‘Begeleiding zonder stempel’ willen Vereniging LFB, COC Nederland en Vilans begeleiders in de zorg handvatten bieden in de ondersteuning van LHBT-ers (lesbo, homo, bi- en transseksuelen) met een verstandelijke beperking.
Het project kan van start dankzij een financiële bijdrage van het SKAN-fonds.

Verbeteren van begeleiding LHBT’ers

Zowel uit onderzoek als uit signalen uit de praktijk blijkt dat er nog veel te verbeteren valt in de begeleiding van LHBT’ers met een verstandelijke beperking.
Dit project is bedoeld om begeleiders en instellingen bewust te maken van het bestaan van LHBT’ers en hen helpen een ‘roze bril’ op te zetten.
Ook willen we een bijdrage leveren aan een meer homovriendelijke cultuur binnen zorgorganisaties.

Bewustwording seksuele diversiteit

‘Begeleiding zonder stempel’ is een vervolg op ‘Zonder drempel, zonder stempel’, een bewustwordingsproject rondom seksuele diversiteit bij mensen met een verstandelijke beperking.
In dit vervolgproject staan de begeleiding en de zorginstellingen centraal.
Dit doen we door reeds bestaand materiaal voor het bespreekbaar maken van LHBT-gevoelens bij mensen met een verstandelijke beperking te verzamelen en eventueel op maat te maken.
Dit materiaal wordt beschikbaar gesteld via een digitale instrumentenbox: ‘Begeleiden met een roze bril’.
Deze instrumentenbox wordt in drie proeftuinen getest.

Oproep ambassadeursduo en tools LHBT

Om positieve ervaringen rondom begeleiden met een ‘roze bril’ te laten zien worden ambassadeursduo’s ingezet.
Een duo bestaat uit een cliënt met LHBT en een verstandelijke beperking en zijn begeleider.
Wil jij, samen met een begeleider ambassadeur zijn?
Neem dan contact met ons op.
Voor de instrumentenbox ‘Begeleiden met een roze bril’ zoeken wij ook bestaande tools en materialen die gebruikt worden in de praktijk.

Contact
Jacqueline Moelands, j.moelands@lfb.nu , tel: 030-2363761.


Instrumentenbox seksuele diversiteit gelanceerd

Op 17 september was het zover: de presentatie van de digitale instrumentenbox Begeleiding zonder Stempel. In de box zijn tools te vinden ter ondersteuning van LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender)-cliënten.
25 mensen van verschillende zorgorganisaties kwamen voor deze lancering bij elkaar om meer te horen over de instrumentenbox en het ambassadeurschap van de box. Volgens de zorgprofessionals die bij de lancering aanwezig waren kan de instrumentenbox goed bijdragen aan het bespreekbaar maken van LHBT. Wil je hier ook mee aan de slag? Lees het verslag en download de box op het Kennisplein Gehandicaptensector.