rechten client opzoekboek

Rechten van cliënten - opzoekboek

Welke rechten hebben cliënten van een zorginstelling?Je leest er alles over in dit opzoekboek.

Het opzoekboek rechten van cliënten is gemaakt door Stichting Raad op Maat en de LFB.

Een papieren versie van het opzoekboek is te verkrijgen bij Raad op Maat:

picto rechten van clienten
picto recht op informatie
picto recht op zeggenschap
picto recht op geheimhouding
picto recht op privacy
picto recht op vrijheid
picto recht op goede zorg
picto recht op klagen
picto rechten
picto rechten op papier