Wat is ernstig nadeel? (H6)

Onvrijwillige zorg mag alleen als het echt nodig is.
Als je zonder onvrijwillige zorg ernstig nadeel hebt.
Het gaat over echt ernstig nadeel.
Niet over kleine nadelen maar over echt heel grote problemen.
Dat staat in de wet.

Ernstig nadeel kan zijn:

  • Als jouw leven of het leven van anderen gevaar loopt.
  • Als jouw veiligheid of de veiligheid van anderen in gevaar is.
  • Als er ernstige schade dreigt voor jou of anderen.
  • Als je jezelf zo verwaarloosd dat het gevaarlijk is voor je gezondheid.
  • Als je niet goed voor jezelf kan zorgen en je daardoor gevaar loopt.
  • Als je niet meer veilig bent omdat anderen jou vertellen wat je moet doen.
  • Als door jouw hinderlijke gedrag anderen agressief worden.

Dus alleen als er iets heel ernstigs aan de hand is, mag de begeleider ingrijpen en kan het zijn dat je onvrijwillige zorg krijgt.

Een voorbeeld:
Van mijn begeleider mag ik alleen in het weekend chips eten.
Hij zegt dat chips ongezond zijn.
Maar ik vind chips heel lekker.
Hij mag me dat niet zomaar verbieden.
Want omdat ik goed gezond ben, zijn chips niet heel nadelig voor mij.
Alleen als ik heel ziek zou worden door chips te eten.
Dan is het heel nadelig voor mij.
Dan mag mijn begeleider mij dat verbieden.