Hoe wordt het ondersteuningsplan gemaakt?

Het plan wordt samen met de cliënt en de begeleider, familie en de gedragsdeskundige van de instelling gemaakt.
Als jij dat wil, mogen ook anderen meedenken over het plan.

Samen denk je na over je leven.
Over wat er goed gaat in je leven.
En over wat er niet zo goed gaat.
Over wat je zou willen veranderen.
En over wat je niet wilt veranderen.
Over wat je nodig hebt.
En over wat niet goed voor jou is.

Je kunt samen dromen over je toekomst.
Over wat je graag zou willen.
Daarna kijk je samen welke dromen waar kunnen worden.
En wat daar voor nodig is.

Niet alles wat jij wil, kan altijd.
Jouw plannen mogen voor jou niet gevaarlijk of nadelig zijn.
Want begeleiders moeten jou goede zorg geven.
Samen zoek je naar de plannen die passen bij jou en bij goede zorg.

Als je het samen eens bent zet je je handtekening onder het plan.
Je zet zelf je handtekening.
Als je het plan zelf niet helemaal goed begrijpt, zet je vertegenwoordiger die heeft meegedacht ook zijn handtekening.
Als je een wettelijk vertegenwoordiger hebt, zet hij ook zijn handtekening.

Je begeleider of de manager zet ook zijn handtekening.

Dan staan de afspraken vast.
Je hebt er recht op dat begeleiders zich aan de afspraken houden.

Het kan zijn dat je niet wilt dat je familie bij de zorgplan bespreking is.
Vertel dat aan je begeleider.
Samen kun je kijken of dat kan.