Wat onvrijwillige zorg? (H6)

De ondersteuning die je nodig hebt, staat in je ondersteuningsplan.
Daarover heb je afspraken gemaakt met je begeleider.
Mogelijk samen met je vertegenwoordiger.
Je begeleider, je vertegenwoordiger en jij zelf vinden dat deze ondersteuning goed is voor jou.
Dat noemen we vrijwillige zorg.

Als de afspraken over jouw zorg voor jou te ingewikkeld zijn,  maakt jouw vertegenwoordiger de afspraken met je begeleider.

Het kan gebeuren dat je begeleider bepaalde ondersteuning voor jou nodig vindt.
Hij vindt dat je af en toe in je vrijheid beperkt moet worden.
Bijvoorbeeld dat je af en toe even alleen in een rustige ruimte bent.
Of dat je kledingkast op slot zit.

Dan moet de begeleider dat met jou bespreken.
Hij moet uitleggen dat het heel nadelig voor jou is als je die zorg niet krijgt.
Degene die dit met jou bespreekt, wordt ook wel de zorgverantwoordelijke genoemd.

Het kan dat je het met de begeleider eens bent.
Dan is die zorg vrijwillige zorg.

Het kan ook dat jij het niet met de begeleider eens bent.
Dan zou het onvrijwillige zorg zijn. En dat mag niet zomaar.
Dan moet er ernstig nadeel zijn als je die zorg niet zou krijgen.
De begeleider moet dan overleggen met anderen.
Samen kijken of er echt geen andere oplossing is.

Onvrijwillige zorg kan gaan over kleine dingen.
Bijvoorbeeld als je maar 10 sigaretten per dag mag roken.
Ook dan gelden de regels voor onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg is alles wat je wel wil maar niet mag, en alles wat je niet wil maar wel moet.

De regels over vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg staan in de Wet zorg en dwang.