Wat weegt zwaarder, goede zorg of geheimhouding?

Jouw recht op geheimhouding weegt zwaarder als jij dat wilt.
Behalve als het voor goede zorg nodig is dat anderen weten wat er met jou aan de hand is.
Als het niet vertellen gevaarlijk is voor jou of voor anderen.
Of als het niet vertellen voor jou ernstig nadeel geeft.

De begeleider moet jou vertellen dat hij met anderen gaat praten over jou.
Je kunt er ook voor kiezen dat je het zelf vertelt aan de anderen.
Hij mag niet meer vertellen over jou dan echt nodig is.
Nodig om het gevaar af te wenden of ernstig nadeel te voorkomen.

De begeleider moet in je ondersteuningsplan zetten dat hij informatie over jou aan anderen heeft verteld.
Hij moet ook opschrijven welke reden hij daarvoor heeft.

Een voorbeeld:
Ik heb een tatoeage laten zetten.
Ik laat de tatoeage aan mijn begeleider zien.
Ik zeg erbij dat ik niet wil dat hij het verder vertelt.
Het recht op geheimhouding weegt zwaarder.
De begeleider heeft geen goede reden om het wel aan anderen te vertellen.

Het kan gebeuren dat de tatoeage gaat ontsteken.
En dat de begeleiders moeten helpen de wond te verzorgen.
Dan heeft de begeleider een goede reden om het wel aan de andere begeleiders te vertellen
Als de wond niet verzorgd wordt, is dat gevaarlijk voor mij.

De begeleider beslist wat het zwaarste weegt:
Goede zorg of jouw recht op geheimhouding.
Hij mag dat besluit niet alleen nemen.
Hij moet daarover overleggen met anderen.

De begeleider moet jou dat goed uitleggen.
Als dat niet kan, moet de begeleider het bespreken met je vertegenwoordiger.
Als je het niet met je begeleider eens bent, kun je daarover klagen.

In hoofdstuk 4 ‘Recht op geheimhouding’ lees je meer hierover.