Moeilijke woorden in hoofdstuk 4

 

Privacy
Iets voor jezelf, privé.
Bijvoorbeeld informatie die alleen voor jou is.
Dat noemen we ook wel informationele privacy of geheimhouding.
Of je eigen ruimte. Een eigen plek waar je alleen kunt zijn.
Dat noemen we ook wel ruimtelijke privacy.

Informationele privacy
Informationele privacy is dat informatie over jou die persoonlijk is en die niet verder verteld wordt.

Dagrapportage
De aantekeningen van de begeleiders voor de overdracht.

Dossier
Alle gegevens van de cliënt rond de zorg- en dienstverlening.

Ondersteuningsplan
Het plan waarin opgeschreven wordt hoe de begeleiding en ondersteuning van een cliënt eruit gaat zien.
Dit plan heet ook wel begeleidingsplan of zorgplan, behandelplan, handelplan, persoonlijk plan, verpleegplan, werkplan, groeiplan, OP, dat is de afkorting voor ondersteuningsplan, POP, dat is de afkorting voor persoonlijk ondersteuningsplan, COP, dat is de afkorting van cliëntondersteuningsplan, IP, dat is de afkorting van individueel plan, IOP, dat is de afkorting van individueel ondersteuningsplan.

Invalkracht
De begeleider die werkt als er te weinig vaste begeleiders zijn. Bijvoorbeeld als de vaste begeleider ziek is of op vakantie.

Uitzendkracht
De begeleider die werkt als er te weinig vaste begeleiders zijn. Bijvoorbeeld als de vaste begeleider ziek is of op vakantie.

Stagiaire
Iemand die een opleiding doet.
Door te werken kan de stagiaire ervaring op doen.
Dat werk is dan een onderdeel van de opleiding.

Vertegenwoordiger
Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening die de cliënt krijgt.
De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen.

Wettelijk vertegenwoordiger
De wettelijk vertegenwoordiger is door de rechter benoemd.
Hij is degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening aan de cliënt.
De wettelijk vertegenwoordiger neemt zo nodig beslissingen namens de cliënt.
De curator, mentor enbewindvoerder zijn werttelijk vertegenwoordigers.

Curator
De wettelijk vertegenwoordiger die door de rechter is benoemd.
Hij komt op voor de belangen van de cliënt bij beslissingen rond de zorg en ondersteuning.
De curator gaat ook over het geld van de cliënt.

Mentor
De wettelijk vertegenwoordiger die door de rechter is benoemd.
De mentor komt op voor de belangen van de cliënt bij beslissingen rond de zorg en ondersteuning.

Activiteitencentrum
De plek waar je overdag naar toe gaat voor je werk of activiteiten. Activiteitencentrum heet ook dagbesteding, werkplek of AC.

Gedragsdeskundige
De gedragsdeskundige is de orthopedagoog of de psycholoog
Hij weet veel over gedrag en over het veranderen van gedrag.

Fysiotherapeut
Een fysiotherapeut is deskundig op gebied van de spieren en gewrichten in je lichaam.